Ergotherapie Zoetermeer en Haaglanden

Vergoeding en tarieven

Vergoeding (uit basisverzekering)

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.
Ergotherapie Zoetermeer heeft overeenkomsten met de meeste zorgverzekeraars, waardoor u de behandelingen vanuit uw verzekering vergoed zal krijgen.

[button style="spa-btn pink" size="spa-btn-large" btn_disable="0" target="blank" url="http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie" ]Vergoedingen 2017 (per verzekeraar)[/button]

Ergotherapie wordt vergoedt uit de basisverzekering en hoeft u niet aanvullend verzekerd te zijn. Hierbij geldt dat de jaarlijkse eigen risico van kracht is.

"Let op: bij vergoeding vanuit basisverzekering is de 'eigen risico' van toepassing"

Ergotherapiebehandeling met verwijzing

Wij behandelen ook op verwijzing van huisartsen en specialisten. Dit kunt u bij uw online aanmelding vermelden. U dient de verwijzing samen met uw legitimatie en verzekeringspas tijdens de eerste afspraak mee te nemen.

Ergotherapie behandeling zonder verwijzing

Sinds 2012 kunt u ook zonder verwijzing van een arts bij een ergotherapeut terecht. U krijgt dan te maken met een verplichte DTE-screening (Directe Toegankelijk Ergotherapie). 

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE-screening)

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar sinds 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden). DTE-screening wordt als een losstaand onderdeel gedeclareerd bij verzekeringen. 

In de DTE screening inventariseren wij de volgende zaken:
-       of de vraag een ergotherapeutische vraag is;
-       of er aanwijzingen zijn vanuit het handelen, dat verwijzing naar een arts nodig is;
-       of er aanwijzingen vanuit de communicatie, dat verwijzing naar een arts nodig is;
-       of op grond van rode vlaggen, verwijzing naar een arts nodig is.

In de DTE-screening inventariseren wij alle gebieden, zodat er een compleet beeld ontstaat. De uitkomst van de DTE-screening wordt met de cliënt besproken en informeert altijd de huisarts. Op het moment dat de cliënt hier geen toestemming voor geeft mag er niet gestart worden met onderzoek en behandeling.

CZ, OHRA en Delta Loyd

Bij deze verzekeraars is een verwijzing verplicht om vergoeding te kunnen krijgen. Ook krijgen wij bij deze verzekeraars niet de mogelijkheid om facturen direct te declareren en dient u dit zelf te doen.