De praktijk

Bel of Whatsapp

06 14 505 305

Wie zijn wij

Ergotherapie Zoetermeer en Ergotherapie Haaglanden is een eerstelijns praktijk die zich richt op regio Zoetermeer en Haaglanden breed. Wij richten ons tot iedereen die stagneert in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven.

Behandelingen vinden over het algemeen plaats in een van onze praktijkruimtes. Echter, bij medische indicatie zullen de behandelingen aan huis plaatsvinden.

Hoge kwaliteit van ergotherapie behandelingen realiseren wij door te werken op basis van de beste wetenschappelijke kennis, cliënt(-systeem)gericht en multidisciplinair. Ergotherapie Zoetermeer werkt samen met zorghulpmiddelen leveranciers, gemeenten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, revalidatieartsen, neurologen, huisartsen, POH en casemanagers. Hierdoor kunnen de ergotherapeutische behandelingen zo goed mogelijk afgestemd worden op uw situatie.

Visie en missie

Onze visie is het leveren van beste zorg, in de meest brede zin, die goed aansluit bij uw situatie. Hiervoor is Ergotherapie Zoetermeer en Haaglanden bereid om ‘out of the box’ mee te denken en u zo goed mogelijk in te lichten over uw mogelijkheden.
Voor Ergotherapie Zoetermeer en Haaglanden is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij de therapeut. Dit wordt waargemaakt door u met open armen te ontvangen en met respect te behandelen. Voor ons is het belangrijk dat er een samenwerking zal zijn tussen u en de therapeut om de behandelingen naar uw wens te laten verlopen. Ergotherapie Zoetermeer en Haaglanden is vrijwel iedere dag van de week telefonisch en via email bereikbaar voor u. Hierdoor hoeft u niet lang te zitten met uw vraag en kunnen afspraken gelijk geregeld worden.

Mahsa Haghossenali
Ergotherapeut / praktijkhouder

Ik ben Mahsa Haghossenali, als ervaren ergotherapeut ben ik ook eigenaar van Ergotherapie Zoetermeer en Haaglanden. Voor cliënten ga ik dan ook erg ver, omdat ik de mogelijkheden en flexibiliteit heb als eigenaar. Al enige tijd ben ik ergotherapeut, zowel in de eerste lijn als in revalidatie setting. Hierdoor kan ik cliënten die thuis willen revalideren goed behandelen. Als ergotherapeut vind ik het belangrijk om een rol als coach aan te nemen, zodat de cliënt ten alle tijden zelf de regie zal voeren van de behandelingen en het behandelproces. Met verwijzers en zorgverleners werk ik nauw samen. Zij zijn gelijktijdig betrokken bij de behandeling van cliënten. Ik ben van mening dat er veel kracht zit in het multidisciplinair samenwerken, waardoor cliënten vaak ‘sneller’ van klachten verholpen kunnen worden. Multidisciplinair samenwerken is voor mij verder ook van belang, om mijn prachtige vak verder te profileren bij andere disciplines. Hier zet ik mij dan ook sterk voor in. Verder sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, ben ik in bezit van het DTE certificaat, ben ik lid van vereniging Ergotherapie Nederland en maak ik deel uit van de commissie van Netwerk Diversiteit voor Ergotherapeuten.

mahsa@ergotherapiehaaglanden.nlFacebook
Arjanne Ammerlaan
Ergotherapeut

Al sinds mei 2013 ben ik werkzaam als ergotherapeut. Voor de opleiding ergotherapie heb ik gewerkt als fysiotherapeut. Het verschil tussen een fysiotherapeut en ergotherapeut is dat fysiotherapeuten zich vooral richten op de beperkingen van het lichaam en deze proberen te optimaliseren en als ergotherapeut kijken wij hoe je met de beperking de activiteiten die je wilt uitvoeren zo optimaal mogelijk kan maken. Dit laatste vind ik persoonlijk veel leuker. Het aanreiken van mogelijkheden door de activiteit anders uit te voeren, hulpmiddelen in te zetten en leren hier zo goed mogelijk met om te gaan zodat het u ondersteunt.  Praktisch te werk gaan, wat werkt wel en wat werkt niet. Iedereen is anders en daarom is geen enkele behandeling hetzelfde.

Voordat ik begon bij Ergotherapie Zoetermeer een Haaglanden heb ik zes jaar gewerkt binnen de ouderenzorg. Hierdoor heb ik kennis en vaardigheden in het werken met ouderen, de doelgroepen ouderen met dementie, MS, CVA etc.
Binnen de praktijk zie ik geregeld mensen met een verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid. Om deze doelgroep te begeleiding naar een evenwichtiger dagindeling waardoor mensen energie over houden voor activiteiten die zij belangrijk vinden, vind ik geweldig. Eigen regie van het leven is iets wat ik alle mensen gun en daarbij wil ondersteunen om dit te bereiken.

Net als mijn collega’s sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, heb ik het certificaat Directe Toegankelijkheid Ergotherapie, ben ik lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Door middel van het volgen van scholingen, intercollegiale toetsing houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil.

arjanne@ergotherapiehaaglanden.nlFacebook
Robin Oldenzeel
Ergotherapeut

Ik ben Robin Oldenzeel, Als ergotherapeut in de eerste lijn zie ik verschillende ziektebeelden in de thuis situatie. Hierdoor zie ik verschillende mogelijkheden tot handelingen in het dagelijks leven met een beperking, welke ik weer kan overbrengen en mee kan nemen in het geven van adviezen aan anderen. De cliënt staat voor mij voorop. Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt te bekijken hoe het handelen zo veilig en efficiënt mogelijk is zodat iemand zo zelfstandig mogelijk kan zijn.

Het samenwerken met de verwijzers, gemeente en hulpmiddelen organisaties vind ik belangrijk. Naast het werken in de eerstelijn werk ik in verpleeghuizen, ook heb ik gewerkt in een revalidatie centrum voor niet aangeboren hersenletsel.  Ik heb een DTE certificaat waarmee ik ook de cliënten zonder verwijzing verder kan helpen. 

robin@ergotherapiehaaglanden.nlFacebook
Sollicitanten
Ergotherapeut

Openstaande vacatures worden bekend gemaakt via verschillende vacaturesites.

Je kunt natuurlijk ook altijd een open sollicitatie sturen met een cv en een motivatie.

bdk@ergotherapiehaaglanden.nlFacebook